Sexnoveller & Orgasmer

För tjejer som vill bli kåta. Över 8 miljoner klick.

Enkäter


alex grey

Sexnoveller & Orgasmers sexenkäter för tjejer

.

Missa inte sexenkät för tjejer 2018! Klicka här

Sexenkät 2017

Sexenkät 2016

1,500 tjejer svarade på Sexenkät 2015 Klicka här!

Läs vad 1,200 tjejer tyckte i Sexenkät 2014

Läs vad 800 tjejer tyckte i Sexenkät 2013

Läs vad 800 tjejer tyckte i Sexenkät 2011

.

zafira i porrfilm

Sex med tjejer

Synen på kön och sexualitet har genomgått en revolution. Idag är det normala att vilja ha sex med andra tjejer. Denna utveckling har kommit under de senaste 20 åren, så här många svenska tjejer ville prova:

SIS 1996 (18-34 år) 12%
FHI 2006 (15 år) 13,8%
FHI 2006 (18 år) 20,2%
Veckorevyn 2006 (median 19 år) 48%
Hennes 2007 (median 29 år) 21%
RFSU/Tv3 2007 (18-35 år) 31%
Sexenkät 2013 (median 27 år) 75%
Sexenkät 2014 (median 29 år) 72% ja + 10% kanske
Sexenkät 2015 (median 27 år) 78%
Sexenkät 2016 * pågående * (median 29 år) 81%

Idag tycks alltså de flesta längta efter eller kunna tänka sig tjejsex och en majoritet har det som en favorit bland saker de vill prova. Däremot är det färre som verkligen har sex med tjejer nu än förr. Så här många hade provat:

Hamilton (USA) 1929 37%
Davis (USA) 1929 25%
Rosenthal (USA) 1951 20%
Kinsey (USA) 1953 20%
Sorensen (USA) 1973 6%
Hass (USA) 1979 11%

1920-talet var en frigjord tid med mottot ”anything goes”. Att färre provade under det lika frigjorda 1970-talet än under det homofoba 1950-talet kan verka märkligt. Förklaringen är troligen att livsstilen förändrats, så kvinnorna studerade och förvärvsarbetade mer och inte hade så många tillfällen att umgås med andra kvinnor i hemmet. Det blev accepterat att kvinnor raggade manliga sexpartner på krogar och diskotek, men det fanns inte homosexuella mötesplatser för kvinnor på samma sätt som för män.

Gaykulturen favoriserade män som ville ha tillfälliga sexpartner. Ryktena om ”Bögringen” i Stockholm var helt sanna och ingen som inte ville behövde gå därifrån ensam. Någon motsvarande plats för tjejer fanns inte, även om det fanns allmänt queera ställen som restaurang Piperska Muren. Den homosexuella prostitutionen var omfattande, men kvinnor som sålde sex till kvinnor tycks inte ha existerat. Lesbiska kvinnor var även mindre promiskuösa och levde mer i fasta parrelationer jämfört med gaymän. När homosexuella handlingar blev lagliga 1944 firade männen på Stockholms restauranger, men några fester bland lesbiska kvinnor finns inte rapporterade. Många trodde att lagen bara hade gällt män och att någon lag  mot lesbiskt sex inte behövts.

Efter millennieskiftet har antalet som provat sex med en annan tjej legat på en ganska stabil nivå:

Svedin & Priebe 2004 18 år 13%
Durex 2005 (16-35 år) 13%
FHI 2006 (18 år) 9,8%
FHI 2006 (15 år) 9,6%
Veckorevyn 2006 (median 19 år) 6,4%
RFSU/Tv3 2007 (18-35 år) 9%
Hennes 2007 (median 29 år) 6%
Daneback & Månsson 2009 (18-24 år) 13%
Veckorevyn 2010 (18-25 år) 9%
Kinsey Institute (USA) 2010 (30-39 år) 15%
National Health Statistics Reports (USA) 2011 12%
Sexenkät 2013 (median 27 år) 8%
Sexenkät 2015 (median 27 år) 26%
Sexenkät 2016 * pågående * (median 29 år) 12%

Varför så många provat i Sexenkät 2015 vet jag inte. Kanske var det årets enkät extra populär bland kvinnor som har sex med kvinnor? En förklaring skulle i så fall kunna vara att det var den första enkäten där alla skulle känna sig lika välkomna. Jag hade medvetet ställt frågorna så heteronormativiteten inte skulle kännas underförstådd.
.

Analsex

Analsex har ökat under flera decennier och är numera något de flesta provar. Före millennieskiftet var det en minoritet som provade. För några år sedan närmare hälften och idag en majoritet. Anala samlag har varit lite speciellt genom att många väntat till omkring 20 års ålder:

.

1953 Kinsey (USA) 9%
1974 Hunt (USA) 25%
1990 17 år Läkartidningen 7%
1990 18-24 år Läkartidningen 27%
1992 17 år Skolöverstyrelsen 10%
1996 18-49 år SIS 1996 24-28%
1999 22 år Läkartidningen 47%
1999 23 år Läkartidningen 27%
2004 15 år FHI 4%
2004 18 år Svedin & Priebe 21%
2004 24 år Läkartidningen 32%
2005 16-35 år Durex 45%
2006 19 år Veckorevyn 36%
2007 29 år Hennes 43%
2007 Glamour 24 år 45%
Sexenkät 2011 29 år 69%
Sexenkät 2013 27 år 73%
Sexenkät 2015 27 år 66%

Intressant är att även upplevelsen förändrats! För några år sedan tyckte hälften som provade det var hemskt, idag upplever en majoritet analsex positivt:

2006 18 år. FHI 27,4% positiva, 19,64% neutrala, 53% negativa
2006 19 år Veckorevyn 21,7% positiva, 27% neutrala, 51,3% negativa
2007 24 år Glamour 45% positiva/neutrala 55% negativa
2011 29 år Sexnoveller & Orgasmer 61% positiva, 12% neutrala, 27% negativa
2013 27 år Sexnoveller & Orgasmer 65% positiva, 11% neutrala, 24% negativa

Onani

Synen på onani har gått från skamligt till självklart. Det syns på hur många som onanerar, eller kanske hur många som ”erkänner” att de gör det. Undersökningar över hela världen visar samma trend under många år: Fler och fler onanerar och gör det oftare och oftare. Sedan finns det alltid undantag – som Veckorevyns undersökning 2015.

Moraglia 1897 60% (Italien)
Hamilton 1928 75% (USA)
Davis 1929 65% (USA, ogifta)
Kinsey 1953 62% (USA)
Hunt 1975 68% (USA)
Levin & Levin 1975 75% (USA)
Hite 1976 82% (USA)
Bergström-Walan 1981 85%
Master & Johnson 1986 85% (USA)
SIS 1996 77%
Durex 2005 80% (globalt)
D&L 2006 94%
TV3/RFSU 2007 84%
Hennes 2007 82% (singel)
Glamour 2007 90%
Gossard 2008 92% (UK)
Veckorevyn 2010 86%
Cosmopolitan 2013 95,1%
Sexenkät 2013 98%
Sexenkät 2014 99%
Sexenkät 2015 98%
Veckorevyn 2015 80%

Hur ofta kvinnor onanerar har förändrats minst lika dramatiskt. Enligt Cosmopolitan 2013 gör mediantjejen det några gånger i veckan och i Sexenkät 2014 är det närmare en gång om dagen. För några år sedan låg medianvärdet på knappt 1 gång i veckan.

Kinsey 1953 0,25-0,5 ggr (USA)
Hunt 1975 0,25-0,75 ggr (USA)
Drecher 1984 0,6-0,75 ggr (USA)
Davidsson & Darling 1993 1-2 ggr (USA)
SIS 1996 0,02-0,25 ggr (Sverige)
NOW Magazine 2004 2 ggr (Kanada)
D&L 2006 1 ggr (Sverige)
TV3 2007 0,5-0,75 ggr (Sverige)
Glamour 2007 1 ggr (Sverige)
Gossard 2008 3-4 ggr (UK)
Cosmopolitan 2013 ”några ggr” (USA)
Sexenkät 2014 5-6 ggr
Sexenkät 2015 7 ggr
Veckorevyn 2015 0,75 ggr

Flickor i åldern 13-17 år har alltid onanerat mest. Nu gör de flesta det 1-3 ggr om dagen.

Att se porrfilm när man onanerar har blivit det normala. I Cosmopolitan 2013 är det 60% som gör det. I Sexenkät 2014 är det 92%!

Sexleksaker

Sexleksaker var något mycket skamligt ända in på 1980-talet. Under 1990-talet började det svänga och kvinnor kunde få vibratorer på recept vid orgasmsvårigheter. Efter millennieskiftet kom det stora genomslaget och en vibrerande dildo blev en nödvändig del av varje kvinnas personliga utrustning. Sexleksaker är sedan några år en av få saker praktiskt taget alla som provar gillar. Så här många hade provat. (Man frågade inte alltid om onani, utan ibland om kvinnorna ägde vibratorer eller hade fått vibratorsex av partner.)

.

SIS 1996 19%
HIV-kommitten 1996 23%
Amelia 2005 43%
Durex 2005 42%
Veckorevyn (19 år) 2006 26,5%
TV3 2007 47%
Hennes 2007 54%
Glamour 2007 58%
TV3 2008 50%
RFSU 2008 55%
Sexenkät 2011 76%
Sexenkät 2013 86%

Av de få som provade vibratorer förr fastnade en del för dem – och föredrog sedan att onanera på det sättet. I Hiterapporten 1976 var det 29% och i Masters & Johnson 1986 25%. Nästan alla som provar sexleksaker idag gillar dem och ytterst få upplever dem negativt:

RFSU 2008 94% positiva, ”mina sexleksaker ger mig bättre välbefinnande”
Sexenkät 2011 98% tycker dom är bra vid onani och/eller sex med partner, 2% negativa
Sexenkät 2013 92% positiva, 7% neutrala, 1% negativa

Sexleksaker är numera big business. 1977 såldes det 20,000 vibratorer om året i Sverige. Strax efter millennieskiftet var det omkring en miljon!

Även om sexleksakerna är populära, så tycks de vara ett komplement till, inte en ersättning för, händerna. I Cosmopolitan 2013 använder 64,1% händerna, 29,5% sexleksaker och 6,4% handdusch. I Sexenkät 2013 använde 64% helst händerna, 24% sexleksaker eller föremål, 6% handdusch och några procent andra metoder. Likheten mellan de två undersökningarna är slående!

Gruppsex

De flesta undersökningarna tyder på att 6-10% har haft gruppsex:. Möjligen är det oklart om begreppet gruppsex inkluderar trekant, som tycks vara både vanligare och populärare.

1974 Hunt (USA) 7%
2005 Durex 20% (trekant)
2006 FHI 15 år 2%
2006 FHI 18 år 6,6%
2007 Hennes 7%
2007 Tv3 10%
Sexenkät 2013 6%

Det är betydligt fler som skulle vilja prova gruppsex:

2006 FHI 15 år 18,4%
2006 FHI 18 år 24%
2006 Veckorevyn 30,4%
2007 Hennes 19%
2007 Tv3 30%
Sexenkät 2011 66% (väljer gruppsex/trekant som en favorit att prova)
Sexenkät 2013 68% (14% neutrala, 18% negativa)
Sexenkät 2014 94% vill prova trekant eller annan form av gruppsex (6% negativa) 57% väljer gruppsex som en favorit att prova

———-

.

ung sexig kvinna mot snölandskap

NÅGRA UNDERSÖKNINGAR

Kinsey 1953
Ca 8000 amerikanska kvinnor födda 1890-1929.

Hite 1976
3000 amerikanska kvinnor 14-74 år, de flesta 20-39 år

Bergström-Walan 1981
Den Svenska Kvinnorapporten (En svensk variant av hiterapporten). 602 svenska kvinnor 16-69 år, de flesta 20-39 år

Masters & Johnson 1986
Sex och kärlek, Norstedts 1987. Bok med samlade erfarenheter från flera decenniers undersökningar.

SÖ 1992
Skolöverstyrelsen beställde en undersökning av 1000 17-åriga flickor, för att få med dem som gick 2-åriga linjer på gymnasiet. Detta gör undersökningen unik, eftersom man alltid brukar intervjua 18-åriga flickor i årskurs 3.

SIS 1996
Folkhälsoinstitutets sexvaneundersökning Sex I Sverige 1996. Gäller fortfarande som svensk referens. 1,335 slumpvis utvalda svenska kvinnor 18-74 år

Mr Poll 2001
Webbenkäten Mr Poll Female Masturbation 2001. 5,897 kvinnor 30 år. Medianålder 18 år.

Durex 2005
Durex Sex Survey 2005. 317,000 kvinnor och män i 41 länder. Världens hittills största sexvaneundersökning. 80% av deltagarna var 16-35 år

D&L 2006
Åsa Danäs och Vera Lundborgs 20-poängsuppsats från vårterminen 2006. 484 svenska kvinnor 18-65 år. Medianålder ca 29 år. Ämnet var sambandet mellan psykologiska egenskaper och orgasmförmåga.

FHI 2006
Folkhälsoinstitutets stora metaundersökning Ungdom och sexualitet från 2006. Flera aktuella, högkvalitativa svenska undersökningar avseende årskurs 9 och gymnasiets årskurs 3  har sammanställts.

Veckorevyn 2006
Enkät med 5,561 svenska kvinnor 15 .. >26 år. Medianålder ca 19 år.

TV3 2007
TV3 (programmet Lustgården) i samarbete med RFSU 2007. 1000 slumpmässigt utvalda svenska kvinnor 18-35 år.

Hennes 2007, Glamour 20007, Veckorevyn 2010, Glamour 2010
Enkäter gjorda av svenska tjejtidningar.

Netmums 2010
4,200 brittiska unga kvinnor har svarat på sexenkäten. Undersökningen är gjord av sajten Netmums, som tar upp föräldraskap och i första hand vänder sig till småbarnsmammor.

.

tjej som vill läsa om sex


7 svar to “Enkäter”

 1. josephine said

  jag jobbar med telefon6 sedan snart 5 år tillbaka o har länge funderat på att skriva erotiska berättelser från eget o påhittad fantasi inom många områden vet någon var man vänder sig o om man kan ha det som sidoinkomst

  • Du får väldigt gärna lägga upp berättelser på avdelningen ”Läsarnas berättelser” här. Annars finns det ju gott om novellsajter som tar in tusentals noveller. Att tjäna pengar på sexnoveller i Sverige är svårt, när det finns så mycket gratis. Det enda jag kan tänka mig ge lite pengar är att läsa upp dem eller ge ut en bok.

 2. Mirna said

  Tycker det fattades en fråga om vad en oftast, eller helst ligger med- alltså om en är bi/homo/queer.
  För nu känns det rätt heteronormativt eller heterocentrerat

 3. Mysket Posetift.

 4. Bolko said

  Riktigt bra tycker jag

 5. Anonym said

  Riktigt bra frågor 😀

Skriv något!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.